Praktyczne zasady wyceny naniesień roślinnych do odszkodowań

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na organizowane szkolenie na temat:

„Praktyczne zasady wyceny naniesień roślinnych do odszkodowań”

Temat szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wycena części składowych nieruchomości rolnych jako przedmiotu odrębnej wartości.
  • Wycena upraw i zasiewów
  • Wycena plantacji kultur wieloletnich
  • Zastosowanie podejścia mieszanego wyceny plantacji wieloletnich
  • Charakterystyka rodzajów, gatunków, odmian roślin
  • Szacowanie wskaźników oceny bonitacyjnej wartości bieżącej roślin ogrodniczych
  • Szacowanie wskaźników oceny bonitacyjnej wartości utraconych korzyści roślin ogrodniczych
 2. Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości.
 3. Zajęcia praktyczne w zakresie rozpoznawania rodzajów, gatunków, odmian roślin ozdobnych w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.

Szkolenie poprowadzi rzeczoznawca majątkowy dr. inż. Wiesław Witaszek.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24.10.2009 r. od godz. 9.00 – 17.00 w sali budynku Ogrodu Botanicznego, przy ul. Retkińskiej 37 w Łodzi.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi:

 • dla osób stowarzyszonych w PFSRM – 180 zł
 • dla pozostałych osób – 220 zł

W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe i ciepły posiłek.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 19.10.2009r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Wpłaty za uczestnictwo w seminarium należy dokonywać przelewem na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 19.10.2009r. lub osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia.

Karta zgłoszeniowa