Określanie wartości nakładów

 

Łódź dnia 05. 11. 2010 r.

ZAPROSZENIE

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na seminarium zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych:

Temat seminarium:

„OKREŚLANIE WARTOŚCI NAKŁADÓW”

(4 godziny)

Program seminarium:
1. Nakłady i ich wykorzystanie w wycenie nieruchomości
1.1 Pojęcie nakładów
1.2 Rodzaj nakładów
1.3 Zasady ogólne określania wartości nakładów
2. Określanie wartości nakładów dokonanych na nieruchomościach
2.1 Nakłady na częściach składowych gruntu (budynki i inne urządzenia)
2.2 Nakłady na nieruchomościach gruntowych niezabudowanych
3. Zasady zaliczania nakładów na poczet opłat z tytułu użytkowania wieczystego (art. 77 ust. 4 – 6), poniesionych na infrastrukturę techniczną oraz nakładów koniecznych
4. Zasady zaliczania nakładów na poczet opłat z tytułu trwałego zarządu (art. 87 ust. 4-6)
5. Nakłady poniesione na infrastrukturę techniczną (art. 148 ust. 4)
5.1 Związek nakładów z wysokością opłat adiacenckich z tytułu budowy infrastruktury technicznej
5.2 Sposób określenia nakładów poniesionych na infrastrukturę techniczną

Wykładowcą będzie: mgr inż. Tomasz Telega
Seminarium odbędzie się w dniu 02.12.2010r od godz. 1545 do 2000 w sali nr 202 w budynku NOT, przy Placu Komuny Paryskiej 5a w Łodzi
Całkowity koszt uczestnictwa w seminarium dla osób stowarzyszonych w PFSRM wynosi 100zł, dla osób pozostałych 150zł.
Zgłoszenia do udziału w seminarium, przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 25.11.2010r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
Wpłaty za uczestnictwo w seminarium należy dokonywać przelewem
na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 25.11. 2010 r.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Ewa Baś