Analiza stóp zwrotu, wyznaczenie stopy dyskontowej…

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na kurs specjalistyczny zgłoszony do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych:

Temat kursu:

„Analiza stóp zwrotu, wyznaczenie stopy dyskontowej i stopy kapitalizacji dla potrzeb wyceny nieruchomości oraz analiz opłacalności inwestycji” (18 godzin)

Zaproszenie i program

karta zgłoszenia