Karta zgłoszenia

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

 

uczestnictwa w seminarium szkoleniowym  w dniu 23 stycznia 2015 r.
Temat szkolenia:

Ocena operatów szacunkowych”

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tel. ……………………………………………………………………..     E-mail………………………………………

 

Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego ……………………………………………….

 

Dane do faktury:

Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………..

Adres firmy………………………………………………………………………………………………

NIP………………………………………………………………………………………………………….

 

 Kartę zgłoszenia wraz z wpłatą prosimy nadsyłać w terminie  do dnia

20 stycznia 2015 r.

 faksem:  42 632-50-03 

e-mail:psrwn-lodz@neostrada.pl   

    lub listownie na adres:

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a 90-007 Łódź

Wpłaty można dokonać na konto bankowe Stowarzyszenia

PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922  lub w sekretariacie Stowarzyszenia.

                                                                       ……………………………………………………………………..

data /  podpis  uczestnika