Komunikaty

 

Komunikat Komisji Opiniodawczo – Rozjemczej

Opublikowano: 15 czerwca 2016 r
Komunikat Komisji Opiniodawczo – Rozjemczej
Ld. 33/2016 z dnia 09.06.2016 r.

Komisja Opiniodawczo-Rozjemcza Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddziału Regionalnego w Łodzi informuje, że w sprawie DGM-DM-VIII.6833.14.2016.TM, dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania dla nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Cmentarna-Partyzantów, obręb 15, działka nr 672/8 wydała negatywną ocenę prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowych. (na podstawie art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami).