Ocena stanu technicznego budynków. Wykorzystanie termowizji w wycenie.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza swoich członków na szkolenie w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Program szkolenia:
1. Ocena stanu technicznego budynków – 2 godziny
– Jak rozumieć pojęcie „stan techniczny budynku”
– Zużycie budynków,
– Metody ustalania stopnia zużycia,
– Przykładowe okresy trwałości budynków.
Przerwa kawowa
2. Termowizja w wycenie – 2 godziny
– Co to jest termografia?
– Zastosowanie termografii w budownictwie.
– Kamera termowizyjna.
– Termogram.

Pokaz kamery termowizyjnej firmy Testo.

3. Dyskusja

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Iwona Peła – Wlazeł – rzeczoznawca majątkowy
Szkolenie odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 r. od godz. 16. 00 do 19.30 w sali szkoleniowej 307 Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a.
Program przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych. Łączny czas szkolenia 4 godziny edukacyjne.

Szkolenie zorganizowane jest w ramach klubu dyskusyjnego dla członków Stowarzyszenia, całkowity koszt uczestnictwa 10 zł.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu, przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na karcie zgłoszenia do dnia 25.11.2014r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem lub w kasie Stowarzyszenia.

numer konta PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922