Zasady analizy rynku dla potrzeb określania wartości nieruchomości

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu, które obejmuje 16 godzin wykładowych w świetle rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r.

Temat szkolenia: „Zasady analizy rynku dla potrzeb określania wartości nieruchomości”

Program szkolenia:
Dzień pierwszy:
1. Wprowadzenie (część teoretyczna)
1.1. Podstawowe założenia i zasady analizy rynku nieruchomości – 1 godz.
1.2. Zakres i szczegółowość analizy danych; analiza rynku typu A, B i C – 1 godz.
1.3. Zasady doboru rynku do badań i doboru nieruchomości podobnych – 1 godz.
1.4. Zasady selekcji danych oraz aktualizacji cen ze względu na stan rynku – 1 godz.

2. Podstawowe narzędzia analizy rynku (warsztaty)
2.1. Siła i kierunek wpływu, waga cechy, cecha rynkowa i cecha porównawcza – 1 godz.
2.2. Korelacja i regresja, metoda ceteris paribus, metoda kroczących korekt cen – 1 godz.
2.3. Identyfikacja, opis i analiza cech o charakterze ilościowym (np. pow. użytkowa) – 1 godz.
2.4. Identyfikacja, opis i analiza cech o charakterze jakościowym (np. standard) – 1 godz.

Dzień drugi:
3. Wykorzystanie narzędzi dla potrzeb wyceny lokali mieszkalnych (warsztaty)
3.1. Analiza wpływu rodzaju i wielkości mieszkania na poziom i zróżnicowanie cen -1 godz.
3.2. Analiza wpływu lokalizacji i sąsiedztwa mieszkania na zróżnicowanie cen – 1 godz.
3.3. Analiza wpływu innych cech nieruchomości na poziom i zróżnicowanie cen – 1 godz.
3.4 Określenie wag cech poszczególnych cech, przyjęcie zakresu zmienności cen – 1 godz.

4. Wykorzystanie narzędzi dla potrzeb wyceny innych nieruchomości (warsztaty)
4.1. Analizy rynku cen dla potrzeb wyceny domów mieszkalnych 1-rodzinnych – 1 godz.
4.2. Analizy rynku stawek czynszu dla wyceny nieruchomości biurowych – 1 godz.
4.3. Analizy danych do wyceny nieruchomości deweloperskich (analizy typu B) – 1 godz.
4.4. Analizy danych do wyceny nieruchomości hoteli (analizy typu B) – 1 godz.

Wykładowcą będzie: Piotr Cegielski z Wrocławia –rzeczoznawca majątkowy, specjalista z zakresu wyceny nieruchomości.
Program przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych. Łączny czas szkolenia 16 godzin edukacyjnych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25.10.2013r.Miejsce szkolenia zostanie podane w Komunikacie w terminie późniejszym. Zarząd rozważa możliwość zorganizowania szkolenia wyjazdowego w okolicach Łodzi łącznie z noclegiem lub w gmachu NOT w Łodzi.

Proponowany koszt uczestnictwa w szkoleniu będzie wynosił 300,00 – 500,00 złotych, w zależności od ilości zgłoszonych osób i wyboru miejsca szkolenia.

Prosimy o zgłoszenia udziału w szkoleniu, telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 26.09.2013r i przekazanie zaliczki w wysokości 100,00 zł
na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 26.09.2013r