Prawne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na szkolenie zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych:

Temat szkolenia: „Prawne aspekty wyceny prawa użytkowania wieczystego”

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie – istota prawa użytkowania wieczystego – (1 godz. eduk.)
2. Określania wartości prawa użytkowania wieczystego – (1 godz. eduk.)
3. Ustalanie sposobu korzystania z nieruchomości, zmiana celu – (1 godz. eduk.)

godz. 10.35-10.50 – Przerwa kawowa

4. Aktualizacja opłat rocznych – (1 godz. eduk.)
5. Nakłady na infrastrukturę techniczną – (1 godz. eduk.)
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – (1 godz. eduk.)

godz. 12.25-13.00 – Przerwa na posiłek

7. Opłaty dodatkowe (art. 63 – 64 uogn) – (1 godz. eduk.)
8. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego – (1 godz. eduk.)

Zakończenie szkolenia o godz. 15.30

Szkolenie poprowadzi dr Mirosław Gdesz sędzia NSA

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 marca 2013 r od godz. 9.00 do 15.30 w sali szkoleniowej 202 Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a.

Program przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych. Łączny czas szkolenia 8 godzin edukacyjnych.
Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób stowarzyszonych w PFSRM wynosi 250 zł, dla osób pozostałych 300 zł. W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe i ciepły posiłek.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu, przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 15.03.2013 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń. Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 15.03.2013 r.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 15 marca 2013 r, po zgłoszeniu tego faktu organizatorom. Po tym terminie zwrot w/w opłaty nie będzie możliwy.