Witamy na stronach Oddziału Regionalnego  PSRWN w Łodzi.

 

Szkolenie

Szanowni Państwo

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddziału Regionalnego w Łodzi zaprasza na seminarium szkoleniowe w dniu  23 stycznia 2015 roku z zakresu wyceny nieruchomości i zagadnień prawnych.

Tematyka szkolenia obejmuje problematykę oceny operatów szacunkowych.

Poruszone zagadnienie omówione zostanie z punktu widzenia odbiorców operatów szacunkowych oraz od strony warsztatu rzeczoznawcy majątkowego.

Dlatego też zaproszenie kierujemy do potencjalnych zleceniodawców wycen, w szczególności do pracowników organów administracji publicznej prowadzących postępowanie w zakresie w/w tematu.

Prowadzącym niniejsze szkolenie będzie Pan mgr inż. Tomasz Telega, rzeczoznawca majątkowy, praktyk i teoretyk w zakresie szacowania nieruchomości. Specjalista w zakresie uwarunkowań prawnych i sposobów wyceny. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Wypełnioną kartę zgłoszenia możecie Państwo nadesłać pocztą na adres Stowarzyszenia, faksem na numer (0-42 ) 632 50 03 lub na nasz adres e-mail: psrwn-lodz@neostrada.pl

Zaproszenie i karta zgłoszenia do pobrania w zakładce szkolenia na stronie www.psrwn-lodz.pl lub w Sekretariacie Stowarzyszenia.

Z poważaniem
Prezes Zarządu PSRWN O/ Łódź
mgr inż. Iwona Peła-Wlazeł

 

 

Ubezpieczenie

Wznowienie obowiązkowych ubezpieczeń rzeczoznawców majątkowych na 2015r.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego,  każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Przy wznowieniach obowiązkowych polis OC warto pamiętać o porozumieniu między PFSRM a PZU SA umożliwiającym  zwieranie ubezpieczenia na specjalnych, konkurencyjnych warunkach.

Umowa nie ogranicza się tylko do ubezpieczenia obowiązkowego. Dostępnych jest 7 ubezpieczeń gwarantujących wszechstronną ochronę działalności zawodowej.

Wznowienia  obowiązkowej polisy OC możliwe jest w systemie online.

Opisy produktów oraz niezbędne informacje znajdą Państwo  na stronie www.pfsrm.pl.

Obsługę ubezpieczeń zawieranych na warunkach określonych w Porozumieniu realizuje firma iExpert.pl SA. ( https://rzeczoznawca-majatkowy.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-rzeczoznawcy-majatkowego/ )