Wykorzystanie metod statystycznych i ekonometrycznych w wycenie nieruchomości

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na szkolenie zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych:

Temat szkolenia:

„Wybrane problemy wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym”.

Program szkolenia:

1. Wstęp do metod ilościowych wycenie nieruchomości – (1 godz. eduk.)
2. Elementy teorii badania zbiorów statystycznych – (1godz. eduk.)

– godz. 10.30-10.45 – Przerwa kawowa

3. Wstęp do analizy statystycznej rynku nieruchomości – (2 godz. eduk.)
4. Modelowanie matematyczne w wycenie nieruchomości – (1godz. eduk.)

– godz. 13.00-13.30 – Przerwa na posiłek

5. Problem dokładności i efektywności modeli wyceny – (1godz. eduk.)
6. Wybrane algorytmy wyceny i przykłady – (2 godz. eduk.)

Zakończenie szkolenia o godz. 15.45

Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 listopada 2012r od godz. 10.00 do 15.45 w sali szkoleniowej 202 Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a.

Program przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych. Łączny czas szkolenia 8 godzin edukacyjnych.

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób stowarzyszonych w PFSRM wynosi 250zł, dla osób pozostałych 300zł. W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe i ciepły posiłek.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu, przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 15.11.2012r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 15.11. 2012 r.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 15 listopada 2012r, po zgłoszeniu tego faktu organizatorom. Po tym terminie zwrot w/w opłaty nie będzie możliwy.