Problematyka wyceny nieruchomości ze złożami kopalin

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na kurs specjalistyczny zgłoszony do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych:

Temat pierwszy szkolenia: „Problematyka wyceny nieruchomości ze złożami kopalin na różnych etapach eksploatacji i po jej zakończeniu”

Program szkolenia:

1. Charakterystyka kopalin, podstawowe pojęcia i uregulowania prawne – 2 godz.
2. Dokumentacja złóż – 1 godz.
3. Cele i metodologia wyceny nieruchomości ze złożami kopalin pospolitych – 1 godz.
4. Wycena aktywów geologicznych – 2 godz.
5. Przykłady wycen – różne przypadki – 2 godz.

Wykładowcą będzie: mgr inż. Paweł Pietkiewicz – rzeczoznawca majątkowy, specjalista złóż kopalin.

Temat drugi szkolenia: „Wycena nieruchomości zajętych przez wody stojące”.

Program szkolenia:

1. Podstawowe regulacje prawne związane z wodami i gruntami pod wodami – 2 godz.
2. Wycena stawów rybnych ziemnych typu karpiowego – 2 godz.
3. Wycena stawów niehodowlanych, gruntów pod wodami stojącymi, gruntów podmokłych
(nieużytków) – 2 godz.
4. Wycena urządzeń melioracji wodnych – 2 godz.

Wykładowcą będzie: dr hab. Konrad Turkowski prof. UWM

Program przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych. Łączny czas szkolenia 16 godzin edukacyjnych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29.09.2012r
Miejsce szkolenia: – Hotelu Kruk k/Smardzewic (mapka dojazdu w załączeniu)
Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
– 500,00 zł dla osób stowarzyszonych w PFSRM,
– 550,00 zł dla pozostałych uczestników.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
– udział w szkoleniu w dniach 28 ÷ 29 wrzesień 2012r,
– materiały szkoleniowe,
– przerwy kawowe,
– śniadanie w 29.09.2012r i obiady w dniach 28 i 29 września 2012r,
– uroczysta kolacja

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu, przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 07.09.2012r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem
na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 07.09. 2012 r.