Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na szkolenie zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych:

Temat szkolenia: „Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości”

Program szkolenia:

Temat I: Opracowania planistyczne jako źródło informacji do wyceny

– godz. 9.00 -10.30 (2 godz. eduk.)
– godz. 10.30-10.40 Przerwa kawowa

Temat II: Wycena dla celów opłat planistycznych

– godz. 10.40 -12.10 (2 godz. eduk.)
– godz. 12.10-12.20 Przerwa kawowa

Temat III: Istota opłat adiacenckich – różne przypadki

– godz. 12.20 -13.50 (2 godz. eduk.)
– godz. 13.50-14.10 Przerwa na posiłek

Temat IV: Wycena dla celów opłat adiacenckich

– godz. 14.10 -15.40 (2 godz. eduk.)

Zakończenie szkolenia o godz. 15.40

Szkolenie poprowadzi prof. Ryszard Cymerman.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012r od godz. 9.00 do 15.40 w sali szkoleniowej
w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, ul. Retkińska 39.

Program przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych. Łączny czas szkolenia 8 godzin edukacyjnych.
Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób stowarzyszonych w PFSRM wynosi 250zł, dla osób pozostałych 300zł. W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe i ciepły posiłek.
Zgłoszenia do udziału w szkoleniu, przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 22.06.2012r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem
na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 22.06. 2012 r.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 22 czerwca 2012r, po zgłoszeniu tego faktu organizatorom. Po tym terminie zwrot ww. opłaty nie będzie możliwy.