Aktualna problematyka wyceny nieruchomości – zagadnienia prawne

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na szkolenie zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych:

Temat szkolenia: „Aktualna problematyka wyceny nieruchomości – zagadnienia prawne”

Program szkolenia:

1. Procedury i kryteria weryfikacji oraz oceny operatów szacunkowych przez organy administracji publicznej. 3 godz. eduk
-ocena operatu w ramach wykonania zlecenia o wycenę,
-ocena operatu jako dowodu wartości nieruchomości,
-ocena dowodowej wartości operatu na potrzeby rozpatrywanej sprawy administracyjnej,
-kryteria i zakres oceny operatu szacunkowego.

2. Wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
– problemy prawne 2 godz. eduk

3. Wycena nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne- wybrane aspekty prawne 1,5 godz. eduk

4. Omówienie zagadnień związanych ze skutkami uchwalenia MPZP ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia utraty wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany planu. 1,5 godz. eduk

Szkolenie poprowadzi prawnik, autor wielu publikacji dotyczących rynku nieruchomości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 31. 03. 2012r od godz. 9.45 do 17.45 w sali nr 202 II p. w budynku NOT, przy Placu Komuny Paryskiej 5a w Łodzi.

Program przeznaczony dla: rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości. Łączny czas szkolenia 8 godzin edukacyjnych.

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób stowarzyszonych w PFSRM wynosi 250zł, dla osób pozostałych 300zł. W trakcie szkolenia przewidziano przerwy kawowe i ciepły posiłek.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu, przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 23.03.2012r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem
na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 23.03. 2012 r.