Zarząd Oddziału

 

Iwona Peła – Wlazeł – Prezes Zarządu

Wojciech Sakosik – Wiceprezes

Bogusław Koziarski – Sekretarz

Aleksandra Szewczyk – Skarbnik

Maria Bicz – Członek