Zarząd Oddziału

 

Iwona Peła – Wlazeł – Prezes Zarządu

Wojciech Sakosik – Wiceprezes

Maria Bicz  – Sekretarz

Ewa Felberg – Członek