Praktyczne problemy szacowania nieruchomości rolnych i leśnych

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Oddział Regionalny w Łodzi

zaprasza

rzeczoznawców majątkowych do wzięcia udziału w szkoleniu  pt.

Praktyczne problemy szacowania nieruchomości rolnych i leśnych

 

Termin:                                                                     01 – 02.07.2011 r. (piątek – sobota)

Miejsce:                                             Zajazd „Jamboł” Łask, ul. Armii Ludowej 46

http://www.jambol.pl/

 

 

Wykładowcy:  prof. dr hab. Andrzej Nowak –  UWM Olsztyn ,

mgr inż. Milewski Mariusz – Lasy Państwowe,,

Tomasz Ciodyk  – dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem ANR

 

Program kursu specjalistycznego:

Szkolenie dwudniowe, 17- godzinne. W części teoretycznej szkolenia omówione zostaną problemy związane z wyceną nieruchomości  rolnych i leśnych. W  części praktycznej szkolenia – wskazówki i porady w zakresie rozpoznawania gatunku drzewostanu oraz oceny bonitacyjnej.

 

Dzień 1 – 01 lipca 2011 (11 godzin edukacyjnych):

 

1.Rodzaje naniesień roślinnych na gruncie oraz dane źródłowe charakteryzujące ich stan
 
2.Wycena gruntów z naniesieniami roślinnymi na terenach rolnych i leśnych – procedury szacowania gruntów i nasadzeń z zastosowaniem różnych metod i technik
 
3.Wycena nieruchomości gruntowych z naniesieniami na terenach inwestycyjnych
 
4.Szczególne przypadki wyceny nieruchomości z nasadzeniami na wybranych przykładach
 
5. Zajęcia praktyczne w zakresie rozpoznawania gatunku drzewostanu  i  oceny bonitacyjnej
 
Dzień 2 – 02 lipca 2011 (6 godzin edukacyjnych):
 
1.Rynek nieruchomości rolnych w Polsce (podstawy prawne, charakterystyka, tendencje)
 
2.Wybrane problemy wyceny nieruchomości rolnych, w tym zabudowanych ośrodkiem gospodarczym

W przerwach przewidziana kawa i obiad.

Szkolenie zostało przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 140, poz. 945).

Uczestnicy kursu  otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu w wymiarze 17 godzin edukacyjnych.

 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi  :

  • dla osób stowarzyszonych    450 zł
  • dla pozostałych osób            500 zł

 

W cenie zawarta jest opłata za nocleg i wyżywienie.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 21.06.2011r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń .

 

Wpłaty za uczestnictwo w seminarium  należy dokonywać przelewem na konto PKO BP SA I O / Łódź nr

22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 21.06.2011r. lub osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia.

 

Kurs zostanie przeprowadzony w zajeździe „Jamboł” w Łasku – Kolumnie, ul. Armii Ludowej 46. Jest to obiekt usytuowany przy drodze krajowej nr 14. Pomimo lokalizacji przy ważnej arterii drogowej jest to miejsce zaciszne, położone w pobliżu kompleksu leśnego, nad rzeką Grabią.

Mapki dojazdowe oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.