Ocena i analiza ryzyka kształtowania się wartości nieruchomości…

 

ZAPROSZENIE

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi serdecznie zaprasza na seminarium zgłoszone do Ministerstwa Infrastruktury w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych:

 

Temat seminarium: „Podejścia do oceny i analizy ryzyka kształtowania się wartości nieruchomości w

kontekście standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych dotyczącego

wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności” (6 godzin)

Program seminarium:

 

  1. Specyfika wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności.
  2. Wymagania wierzycieli w stosunku do rzeczoznawcy.
  3. Czynniki kształtujące ryzyko wartości nieruchomości w przyszłości.
  4. Przewidywanie zmian na rynku nieruchomości.
  5. Metodologia antycypowania zachowania się wartości nieruchomości zabezpieczających wierzytelność.
  6. Ryzyko oceny nieruchomości przez inwestora.
  7. Analiza i interpretacja ryzyka związanego z przedmiotem zabezpieczenia.

 

Wykładowcą będzie: dr Zbigniew Krysiak – adiunkt  Zakładu Zarządzania Ryzykiem

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

Seminarium odbędzie się w dniu 09.04.2011r od godz. 900 do 1500 w sali nr 307 w budynku NOT,

przy Placu Komuny Paryskiej 5a w Łodzi.

Całkowity koszt uczestnictwa w seminarium dla osób stowarzyszonych w PFSRM wynosi 200zł , dla osób pozostałych  250zł .

Zgłoszenia do udziału w seminarium, przyjmowane będą telefonicznie, faksem lub na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 25.03.2011r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Wpłaty za uczestnictwo w seminarium należy dokonywać przelewem

na konto PKO BP SA I O / Łódź nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922 do dnia 25.03. 2011 r.

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Ewa Baś