Szkolenie: Rynek nieruchomości – Miasto Łódź

 

ZAPROSZENIE

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi jest organizatorem szkolenia w dniu 17 listopada  2016  r. w ramach Klubu Dyskusyjnego dla członków stowarzyszenia

Temat szkolenia: 

„  Rynek nieruchomości – Miasto Łódź” 

Wykładowca :  mgr inż. Iwona Pela- Wlazeł  – rzeczoznawca majątkowy.

Program szkolenia:

  1. Analiza rynku, a przepisy prawa ( Ustawa, Rozporządzenie, Orzecznictwo)
  2.  Ceny transakcyjne nieruchomości gruntowych niezabudowanych – „ Miasto Łódź”,
  3. Ceny transakcyjne nieruchomości gruntowych zabudowanych – „ Miasto Łódź”,
  4.  Analiza przypadku – warsztaty.

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej w podejściu porównawczym, metodą porównania parami, korygowania ceny średniej oraz metodą statystyczną

  1.  Dyskusja.

Szkolenie odbędzie się w dniu  17 listopada 2016 r. od godz. 9. 30 do 16.30  w sali szkoleniowej  307   Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a.

Łączny czas szkolenia 8 godz. edukacyjnych Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami .

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia, potwierdzające doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Odpłatność za szkolenie  wynosi : 30 zł 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu  na załączonej karcie zgłoszenia   wraz  z dowodem  wpłaty , przyjmowane będą telefonicznie, faksem  lub e-mailem  na adres :  psrwn-lodz@neostrada.pl   do dnia 15.11.2016 r.
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem  lub w kasie Stowarzyszenia.

numer konta  PKO BP SA I O / Łódź     nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922

             Z poważaniem

        Prezes Zarządu  PSRWN O/ Łódź

                   mgr  inż. Iwona Peła- Wlazeł

Zaproszenie

KARTA ZGŁOSZENIA