Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów

 
 Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
Oddział Regionalny w Łodzi
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a
( 0-42 ) 630  94 79, (0-42 ) 632 89 60 w. 25, fax. (0-42 ) 632 50 03
www.psrwn-lodz.pl , e-mail:psrwn-lodz@neostrada.pl
Łódź, dnia 8 marca 2016 r.

ZAPROSZENIE

 Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Regionalny w Łodzi jest organizatorem szkolenia w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Szkolenie przeznaczone dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników, zarządców, przedsiębiorców i organów administracji państwowej.
Temat szkolenia: Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów.

 

  1. Metody wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków Polski.
  2. Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich.
  3. Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego z elementami rozpoznawania gatunków drzew i krzewów z przewodnikiem – pracownikiem Ogrodu Botanicznego.

 

W trakcie szkolenia przewidziano przerwy na kawę, w zależności od potrzeb uczestników.

Szkolenie odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2016 r. od godz.  10.00 do 18.00  w Sali Ogrodu Botanicznego , ul. Krzemieniecka  36/38

Łączny czas szkolenia 8 godz. edukacyjnych Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami .

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia, potwierdzające doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

Odpłatność za szkolenie  wynosi :

–  dla członków PSRWN ,  ŁSRM  i SRMZŁ – 180,00 zł

–  dla członków sfederowanych w PFSRM  – 180,00 zł

–  dla pozostałych  osób 220 zł  +  23 % VAT  – 270,60 zł  brutto.

 Zgłoszenia do udziału w szkoleniu  na załączonej karcie zgłoszenia   wraz  z dowodem  wpłaty , przyjmowane będą telefonicznie, faksem  lub e-mailem  na adres :  psrwn-lodz@neostrada.pl   do dnia 23.04.2016 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonywać przelewem  lub w kasie Stowarzyszenia.
numer konta PKO BP SA I O / Łódź     nr 22 1020 3352 0000 1102 0010 6922

 

Prezes Zarządu  PSRWN     

mgr  inż. Iwona Peła- Wlazeł