Wycena nieruchomości rolnych

 
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
Oddział Regionalny w Łodzi
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a
( 0-42 ) 630  94 79, (0-42 ) 632 89 60 w. 25, fax. (0-42 ) 632 50 03
www.psrwn-lodz.pl , e-mail:psrwn-lodz@neostrada.pl

Łódź dnia 04. 03. 2016 r.

 

ZAPROSZENIE

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, Oddział Regionalny w Łodzi

serdecznie zaprasza na szkolenie

Temat szkolenia:   „Wycena nieruchomości rolnych”

             Szkolenie poprowadzi prof. Ryszard Cymerman.

            Szkolenie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016r od godz. 1400 do 2000 w sali szkoleniowej 202 Domu Technika w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a.

 

Program szkolenia:

  1. Nieco przypomnienia zasad wyceny
  2. Przedmiot wyceny – przestrzeń rolna
  3. Szczególne źródła informacji do wyceny nieruchomości rolnych
  4. Ogólne zasady wyceny nieruchomości rolnych
  5. Wycena poszczególnych części składowych dla różnych celów
  6. Wycena dla celów opłat za wyłączenie z produkcji
  7. Wycena nieruchomości zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa

 Odpłatność za szkolenie  wynosi :

–  dla członków PSRWN  i  ŁSRM, SRMZŁ  –  240,00 zł  (netto)

–  dla członków sfederowanych w PFSRM  –  240,00 zł (netto)

–  dla pozostałych  osób    250,00 zł  (netto)

 

Łączny czas szkolenia 6 godz. edukacyjnych Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami . 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia, potwierdzające doskonalenie kwalifikacji zawodowych

 

 

 

 

  Prezes Zarządu  PSRWN     

mgr  inż. Iwona Peła- Wlazeł